Zapisnik občnega zbora

Prisotnih je bilo 25 članov.

Dnevni red:

1)       Uvodni pozdrav predsednika društva g. Viktorja Marinšek

Izvolitev delovnega predsedstva:

  1. Delovni predsednik: Majda Hribar
  2. Člana : Tone Šuštar in Andrej Vilar
  3. Overovatelja: Janez Šuštar, Stanka Marinšek

2)      Poročila:

  1. Poročilo tajnice ŠD Preserje- Sabina Zupan
  2. Poročilo blagajničarke-Ema Šuštar
  3. Poročilo predstavnika odbojkarske sekcije-starejši -Matevž Zupan
  4. Poročilo predstavnika odbojkarske sekcije-mladi- Boris Keržan
  5. Poročilo sekcije namizni tenis-Albin Pogačar
  6. Poročilo sekcije badminton- Irena Ivanc
  7. Poročilo pohodniške sekcije-Stane Ivanc

 

3)      Razprava k poročilom

4)      Sprejem poročil

5)      Plan za leto 2016

6)      Določitev zneska za članarino v letu 2016. Ostaja enaka kot do sedaj in sicer za člane nad 18 let 10 € in člane pod 18 let 5 €.

7)      Volitve vodstva ŠD Preserje ter članov nadzornega in izvršnega odbora in disciplinske komisije.  Pod vodstvom predsednika volilne komisije g. Janeza Hribar, je bil s strani prisotnih potrjen  4 letni mandat za naslednje funkcije:

Predsednik: Viktor Marinšek

Tajnica: Sabina Zupan

Blagajničarka: Ema Šuštar

Člani izvršnega odbora so: Lucija Šuštar, Marjan Zupan, Albin Pogačar

Člani Nadzornega odbora: Tone Šuštar, Simon Zupan, Matjaž Hrovat

Člani disciplinske komisije: Anton Šuštar, Irena Ivanc, Pavle Peterlin

8)      Razno.

o   g. Hribar Peter predlaga, da bi se v letošnjem letu nakupilo mreže in antene za sekcijo odbojka mladi.

o   Člani odbojkarske sekcije podajo pritožbo zaradi slabe komunikacije s strani g. Pajniča glede shranjevanja odbojkarske opreme v  prostorih  v OŠ Preserje pri Radomljah.

o   G. Tomaž Korošec izrazi pohvalo Tini Šuštar za izredno skrbno in vestno urejanje spletne strani ŠD Preserje. Tej pohvali se seveda pridružujemo vsi člani ŠD Preserje.

o   Ob tej priliki so imeli prisotni tudi možnost videti in obleči pulover oziroma jopico, katere bomo kupili in na njih bo znak oziroma napis ŠD Preserje. Rok za naročilo puloverja je do 24.01.2016 pri g. Petru Hribar. Sofinanciranje s strani ŠD Preserje za pulover ali jopico je polovica zneska, kar pomeni,da  vsak posameznik, ki se odloči za nakupa  sam prispeva za pulover 15€ ali  za jopico 13€.

o   Ob 20.30 zaključek seje 16.občnega zbora ŠD Preserje.

 

Zapisnikar: Sabina Zupan

Sabina Zupan

tajnica ŠD Preserje